ΚΙΟΝΑΣ

κίονας – Pillar

Στύλος, κυλινδρικός συνήθως, από ξύλο, μέταλλο ή πέτρα, για τη στήριξη της ανωδομής. Ο κίονας χρησιμοποιήθηκε ως αρχιτεκτονικό στοιχείο από όλους τους λαούς. . . .

κίονας – Pillar Διάβασε περισσότερα
ΘΟΛΟΣ

Θόλος – Tholos

Ημισφαιρική κατασκευή που χρησιμοποιείται για κάλυψη χώρου, η οποία εναλλακτικά (στη θρησκευτική αρχιτεκτονική) ονομάζεται και τρούλος.

Θόλος – Tholos Διάβασε περισσότερα