Φάλαινα

Φάλαινα – Whale

Κοινή ονομασία που αποδίδεται σε πολλά θαλάσσια θηλαστικά που ανήκουν στις οικογένειες Φαλαινίδες, Φαλαινοπτερίδες και Φυσητηρίδες της τάξης Κητώδη. . . .

Φάλαινα – Whale Διάβασε περισσότερα