ΤΥΡΙ

Ξέρετε να ψωνίζετε τυρί;

Στα παλιά χρόνια στη χώρα μας, δεν ήταν γνωστό παρά ένα μονάχα είδος τυριού.  Το άσπρο, που διατηρούσαν μέσα σε ασκούς, ή, κάδους.

Ξέρετε να ψωνίζετε τυρί; Διάβασε περισσότερα