νεολιθική εποχή  – neolithikiepochi

Όρος νεολιθικής εποχής : η νεότερη από τις δύο μεγάλες περιόδους της λιθικής εποχής, της προϊστορικής ζωής του ανθρώπου. Η διάρκειά της είναι λίγες χιλιετίες. . .

νεολιθική εποχή  – neolithikiepochi Διάβασε περισσότερα