μυθογράφος

Μυθογράφος – Mythografos

Αυτός που συγγράφει μύθους, αυτός που συλλέγει μύθους από το λαό και τους καταγράφει, αυτός που ασχολείται επιστημονικά με τους μύθους. . . .

Μυθογράφος – Mythografos Διάβασε περισσότερα