Προμηθέας

Προμηθέας –Promitheus

Ο Προμηθέας θεωρείται ο ευεργέτης του ανθρώπινου γένους έκλεψε για χάρη του από τους Ολύμπιους θεούς τη φωτιά και τον βοήθησε έτσι να προοδεύσει. . .

Προμηθέας –Promitheus Διάβασε περισσότερα