θύμος

Θύμος – thymus gland

Ενδοκρινής αδένας ευρισκόμενος πίσω από το στέρνο και μπροστά στην καρδιά. Εκκρίνει ορμόνη που συντελεί στην ανάπτυξη του σώματος. . . .

Θύμος – thymus gland Διάβασε περισσότερα