ΘΟΛΟΣ

Θόλος – Tholos

Ημισφαιρική κατασκευή που χρησιμοποιείται για κάλυψη χώρου, η οποία εναλλακτικά (στη θρησκευτική αρχιτεκτονική) ονομάζεται και τρούλος.

Θόλος – Tholos Διάβασε περισσότερα