Διαμόρφωση Διάδωσης

διαμόρφωση κύματος – wave shaping

Μεταβολές του πλάτους ή της συχνότητας των υψίσυχνων κυμάτων με την επενέργεια κυμάτων χαμηλής συχνότητας. . . .

διαμόρφωση κύματος – wave shaping Διάβασε περισσότερα